WEB-kamera rettet mot syd-vest, (ut Vestfjorden) Hamarøyfjellene/Steigen til venstre i bildet, Nes Fort helt til høyre. Bildet oppdateres Hvert 10. minutt.Tilbake til værsiden
(WEB-camera pointed towards south-west. The picture is uppdated every 10 minutes. Back to the weather page)

Den røde pilen viser i hvilken retning kameraet tar bilder (The red arrow indicates in which direction the camera is pointed)

Kombinasjon av kart og (fly)foto. (Hybrid of map and (air)photos)