WEB-kamera rettet mot syd, Rotvær fyr til høyre i bildet, Hamarøyfjellene i bakgrunnen.
Bildet oppdateres hvert 10. minutt. Tilbake til værsiden
(WEB-camera pointed towards south. The picture is uppdated every 10 minutes. Back to the weather page)

Den røde pilen viser i hvilken retning kameraet tar bilder
(The red arrow indicates in which direction the camera is pointed)